Güven bir karaca kadar çekingendir, insan onu bir kovdu mu, tekrar bulması uzun zamana bağlıdır. KURT BIEDENKOPF

Teşvik Sözleri