Akıllı olmak bir şey değildir, önemli olan aklını kullanabilmektir. Descartes

Akıl Sözleri