Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu. Hz. Ali

Hz. Ali