Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok, lakin kader seni benden almışsa, ağlamaya lüzum yok. Şems-i Tebrizi

İz Bırakan Sözler