İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V. Hugo

Adalet Sözleri