Akıl her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir. Voltaire

Akıl Sözleri