Yalan söyleyip yüceleceğime doğruyu söyleyip alçalmayı tercih ederim. Hz. Ömer

Hz. Ömer