Zengin ve varlıklı insanlar mülk sahibi değildir. Mülkleri onlara sahiptir. Diyojen

Zenginlik Sözleri