Bu vatan bizimdir ferman gerekmez, askerin olduğu yere yabancı giremez.

Asker Sözleri