Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun

Adalet Sözleri