Büyük insanlar, şikayetsiz bütün acılara katlanırlar. Schiller

Büyüklük