Kendimizde her zaman başkalarının acısına dayanacak gücü buluruz. La Rochefoucauld

İz Bırakan Sözler