İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir. F. Garcia Lorca

İz Bırakan Sözler