İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz. Hz. Muhammed

Hz. Muhammed