Üç kişiye acıyınız zenginlikten sonra fakir düşene, şerefli iken itibarını yitirene, cahiller arasında kalan alime. Nurettin Topçu

İz Bırakan Sözler