Büyüklük tepelerine giden yollar inişli, çıkışlıdır. Seneca

Büyüklük