Ahir zamanın evliyaları, 5 vakit namazını kılan gençlerdir. Hz. Ömer

Hz. Ömer