Suçludan öç almak, adalet: onu bağışlamaksa fazilettir. Molla Cami

Erdem