Büyük insanları büyük yapan, büyük işler yapmaları değil ne kadar küçük olursa olsun lüzumlu olanı yapmalarıdır. Şemseddin Nuri

Büyüklük