Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür. Aristoteles

Akıl Sözleri