Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak gülünç bir fikirdir. Nietzsche

Erdem