Sıfır sızdırır, zayıf kızdırır, orta sızlandırır, iyi pekiyi takdirname yazdırır.

Öğrenci Mesajları