Başkalarının yanlışlıklarıyla ve kötülükleriyle uğraşarak ruhunu kabartma düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin. Emerson

Erdem