Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur. Sadi

Bilgi