İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin sahip olabileceklerinin toplamıdır. Jean Paul Sartre

Zenginlik Sözleri