Hürlük vardı, verdiler onu, istemek için yeniden. Ülkü Tamer

İz Bırakan Sözler