Büyük adamları ortaya çıkaran biraz da büyük fırsatlardır. J. J. Rousseau

Büyüklük