Akıl dünyayı yerinden oynatmaya yarayan levhadır. Balzac

Balzac Sözleri