Hükümdar nazıra, nazır da hükümdara tabidir. Ziya Paşa

Yöneticilik Sözleri