İçimde, bir yolculukta ganışıp alıştığım, fakat pek çabuk ayrılmaya mecbur olduğum bir insana veda eder gibi bir his vardı. Sabahattin Ali

Sabahattin Ali