Sevmek, iki defa yaşamaktır. GEORGE SAND

Teşvik Sözleri