Eşleriniz sizi ahirette ebedi saadete götürecek köprü gibidir. Sevgi ve saygıyla bu köprüyü sağlamlaştırın. Hz. Ömer

Hz. Ömer