O tarafa gitmeyi düşünmediğiniz sürece asla geriye bakmayın. Henry David Thoreau

Nasihat Sözleri