Sadece en akıllı ve en ahmak kişiler değişmez. Konfüçyüs

Konfüçyüs