Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için kullanmalıyız. Malcolm X

İz Bırakan Sözler