Dünya bir tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Napolyon

İstanbul Sözleri