Yalan söyleyenler, doğru söyleyenlere inanmazlar. Konfüçyüs

Konfüçyüs