Dua, bizim karanlıkta Tanrıyı gördüğümüz aynadır. Frıedrıch Hippel

Dua Sözleri