Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur. Napolyon

Büyüklük