Bilim için akıl, ahlak için vicdan gerekir. İman aklın ve vicdanın doğrusudur. Konfüçyus

Konfüçyüs