Nasihat tutmayanı musibet tutar. Türk atasözü

Nasihat Sözleri