Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır. Erhan Bener

İz Bırakan Sözler