Birçokları hayranlık duyarlar, fakat çok az kimse bilir. Hippocrates

Erdem