Suçludan öç almak, adalet onu bağışlamaksa fazilettir. Cami

Adalet Sözleri