Ancak akıllı ve dirayetli milletler büyük idareciler ve şefler yetiştirirler. Buket Uzuner Gelibolu

Yöneticilik Sözleri