Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. Balzac

Balzac Sözleri