Yeryüzünün iki gücü vardır, akıl ve kılıç. Çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir. Platon

Akıl Sözleri