Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. NAPOLYON

Teşvik Sözleri