Bir düşüncede takılıp kalma, gerçeği bir düşünce aydınlatamaz. Sophokles

Düşünce