Kıyamet gününü böyle adlandırmamızın nedeni ancak bizim zaman kavramımızdandır aslında o bir tür sıkıyönetim mahkemesidir. Franz Kafka

Franz Kafka